Afspraken maken

Onze online afspraken App is actief. In de zijkolom van onze website vind je bijgevoegde tekening. Via een link kan je afspraken maken.

Verwijzers kunnen een afspraak maken met onze Sociale Winkel De Loods voor een verwijzing naar Free Service. Als je buiten de gewone afspraakmomenten een afspraak wenst te maken voor Free Service, dan kan dat nog steeds telefonisch: 0491 07 87 51. Vergeet niet een verwijsbrief met de nodige goederen mee te geven!

Voor gewoon sociaal winkelen kan je geen afspraak maken: men komt daarvoor gewoon op dinsdag of woensdag tussen 10 en 12 uur naar ons magazijn te Broechem. Bij een eerste verwijzing naar het sociaal winkelen geven verwijzers een verwijsbrief mee. Lukken deze open-deur-momenten niet, dan kan men telefonisch trachten een andere afspraak te maken.

Wie een afspraak wenst met het Wereld-Delensecretariaat (of de coördinator) in de Kapelstraat te Broechem, kan via dezelfde weg ook een afspraak vastleggen. Buiten de vaste momenten maak je best een afspraak via telefoon: 0498 75 75 04.

Facebooktwitter