Vorming huiswerkondersteuning

Huiswerkondersteuning bij anderstalige leerlingen gaat lang niet altijd zoals bij een gewone huiswerkklas. Er zijn gelijklopende facetten met huiswerkbegeleiding bij kinderen uit kansarme middens. Maar het anderstalige en het andersculturele zorgen voor specifieke aandachtspunten. Onze werking heeft verschillende proefprojecten lopen rond Lees meer…