Begeleiden

Het NET kopHet NET is de overkoepelende naam van alle begeleidingsactiviteiten binnen de werking van vzw Recht en Welzijn.

Begeleiding kan je ruim bekijken.

Vooreerst is er het begeleiden van personen zoals dat gebeurt vanuit de permanentie-uren in Lier en Ranst, als door vrijwilligers zelf.

Asielzoekers wegwijs maken hoort hier ook bij. Vandaar ontstond onze inzet binnen diversiteitsactiviteiten zoals Samen Inburgeren in Lier, alsook activiteiten die als doel hebben anderstalige en anders-culturele personen samen te brengen, en te werken aan de bevordering van het samenleven van hen en hier reeds levende bevolking. Activiteiten rond discriminatie, racisme horen hier eveneens bij.

Tot slot vinden we het vanzelfsprekend dat we tussen onze vrijwilligers ook personen kansen geven om werkervaring op te doen: dat kan bij jongeren in Het Magazijn, die nog geen werkervaring hebben, als bij personen die om een psychische of andere redenen opnieuw trachten te wennen of kansen zoeken binnen een gewone arbeidssituatie.

Facebooktwitter

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn