Basisgegevens

Adres van Het Magazijn

(Secretariaat) Kapelstraat 19  2520 Broechem

   • E-mail: magazijn.wd @ gmail.com
Stapel- en sorteerruimte

Van den Nestlaan 104 (b) (1ste hangar) Ranst (Broechem)

   • Algemeen contactnummer: 0491 07 87 51
   • Bij herhaalde onbereikbaarheid: 0498 75 75 04 (algemene coördinatie)
Projecten voor goederenhulp:

De Loods – DeLo

   • Gratis
   • Voor mensen in een precaire armoedesituatie of ernstige crisis
   • Verwezen door erkende instantie
   • Enkel op afspraak
   • Mét verwijzingsbrief

Sociale Winkel – SoWi.

   • Werkingsbijdrage (zog. rommelmarkttarief)
   • Voor mensen met een laag inkomen
   • Voor houders van kortingpassen zoals Gomorpas, Knoeselpas, Z-pas, Mpas cat.B, Vlampas…
   • Of/en verwezen door een erkende instantie
   • Op dinsdag of woensdag tussen 10 en 12 uur (= sluituur!) of op afspraak
   • Kan regelmatig terugkeren zolang SoWi-pas geldt
Voordelenbureau De Kers

Rap op stappunt voor vrijetijd, vakantie en lokale voordelen

  • (Secretariaat) Kapelstraat 19  2520 Broechem
  • Op woensdag 10-11.45 uur
  • Op eerste maandag van de maand 19-20 uur
Voedsel onder protest

Via spreekuur op secretariaat te Broechem

Concrete individuele hulp

Via permanentie / spreekuren

 

Facebooktwitter

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn