Voordelenbureau De Kers

Rap op Stappunt    –   Knoeselpas    –    en voordelen allerlei

Mensen met een klein budget kunnen via het Steunfonds Vakantieparticipatie en het Fonds Vrijetijdsparticipatie plus het lokaal aanbod genieten van tal van kortingen om op die manier ook een zinvolle vrijetijd te kunnen doormaken. Niet dat alle kosten dan al haalbaar zijn, maar het helpt.

Niet commerciële initiatieven, maar specifieke kortingen van lokale personen en handelaren komen in aanmerking. We zoeken tijdens de openingsuren op woensdag en de eerste maandag naar praktisch haalbare dingen. Maar we rekenen op de Ranstse gemeenschap, dat ook zij een aanbod doet aan de zwaksten die tussen hen wonen.

Het Rap op Stappunt biedt de kans op een stigmaloze benaderingen. Ook het werken met een kortingpas De Knoesels kan ingeburgerd raken zodat het voor mensen zeer gewoon wordt.

Heel wat mensen zijn zich niet ervan bewust dat zij in aanmerking komen voor deze goedkope initiatieven, en kunnen nu op eenvoudige manier hun weg daar naartoe vinden. Ze dienen zich hiervoor niet aan te dienen bij het OCMW of dienen aan verenigingen of organisaties geen uitleg te doen over hun leefsituatie.

Facebooktwitter