Wat?

Wereld-Delen biedt materiële hulp aan mensen met een laag inkomen onder verschillende vormen:

 • Sociale Winkel De Loods (goederen om sociaal te winkelen of gratis via verwijzing naar Free Service)
 • WD Solidair
  • Rap op stap Ranst: goedkope vrije tijd en vakantie
  • Knoeselpas: lokale voordelen voor personen met een laag inkomen
  • Kortingen voor leden van de ontmoetingsgroepen De Knoesels en De Nieuwe Wereld
  • Voedselhulp
  • Via begeleidingswerk (Het NET) kan individuele hulp geboden worden
 • Mediatheek
  • Materiaal voor taalondersteuning anderstalige(n/) nieuwkomers
  • Muziekinstrumenten om jongeren met een laag inkomen kansen te geven om te musiceren

-> Lees meer op de pagina’s van Wereld-Delen Materiële Hulp

Facebooktwitter