Wat?

Omdat er veel mensen uit de boot vallen bij reguliere vormen van taalonderricht Nederlands als tweede taal, zien wij het als onze taak waar mogelijk de noden aan taalonderricht via vrijwilligers op te vangen.

1. Taalondersteuning

(Aanvullende) taalles

  • De leertekorten die kinderen van asielzoekers of kinderen van allochtone afkomst door gebrekkige taalkennis oplopen, waren voor onze vrijwilligers vanaf het eerste begin al reden genoeg om in actie te schieten.
  • Momenteel wordt taalles gegeven aan kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen op vele locaties voornamelijk uit de regio’s Ranst, Lier, Zoersel, Malle. Hierbij zijn er specifieke taalgroepen voor volwassenen.
  • Onze taallesgevers werken vanuit een sterke visie op taal, een vernieuwend en actueel taalbeleid. Daarin blijft de nood aan nieuwe en bijkomende vrijwilligers bestaan.
  • We hanteren een eigen via op kwaliteitsvol taalaanbod en voorzien voortdurende vorming en ondersteuning voor onze vrijwilligers

Taalgewenning en taalactivering anderstalige nieuwkomers

  • Voor lagere scholen en kleuters op een tal van locaties …
  • Voor secundair onderwijs (op meerdere schoollocaties en aan huis mogelijk)
  • Voor volwassenen: concrete lessen Nederlands NT2 niveau 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2, conversatie en taalondersteuning

2. Huiswerkbegeleiding

  • Huiswerkbegeleiding doen we enkel indien het ingebed wordt in een groter taalaanbod op de scholen, waarbij ook met de ouders wordt samengewerkt.

3. Individuele taalwerking

  • Wanneer het nodig is zullen onze vrijwilligers individueel met leerlingen aan de slag gaan. Ook bij volwassenen. Maar als het echt om het aanleren van Nederlands gaat, dan wordt dit best gecombineerd met groepsgericht werken.
  • In uitzonderlijk omstandigheden, wanneer het al oudere leerlingen betreft – bv. leerlingen die OKAN beëindigden maar sterk geremd zijn in het leren als gevolg van de taalachterstand kan er ook taalondersteuning zijn voor deze leerlingen voor andere vakken, maar steeds vanuit de achtergrond “taalondersteuning”. (Voor deze ondersteuning komen externe instanties nooit tussen!)

Facebooktwitter