Centres Mpandilu

STEUN AAN ZEVEN SCHOOLTJES IN KANANGA

Na vier jaar inzet voor voedselhulp in Campestre (Brazilië) is dit jaar een “oud” project van Wereld-Delen in Congo het vaste eigen project geworden.

Al eerder steunde Wereld-Delen de Centres Mpandilu in en om Kananga. Enkele jaren geleden werd ervoor gekozen om er een autonome werkgroep voor in leven te roepen. Die werkgroep gaf de werking weer in handen van Wereld-Delen. Vanaf 1 april 2019 is die overdracht volledig.

Facebooktwitter