Steunen ?

Giften zijn welkom op ons rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 met vermelding de werking van jouw voorkeur, bv. “Taal”, “Vluchtelingen”, “Voedselhulp”, enz….

Giften vanaf 40 euro op volgende fondsen geven recht op een fiscaal attest (45% fiscale korting op het betaalde bedrag):

1) Het NET
Bij storting op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw met vermelding “project 8376 Het NET”, bied je hulp voor begeleidingswerk bij nieuwkomers / vluchtelingen, en mensen in armoede (gezondheid en voeding, tussenkomst bij rechtsverdediging, huur, onderwijs, schulden, wonen en werken).

2) Leven en Overleven
Bij storting op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel met de vermelding “Project 17022” bied je hulp aan kansarme(n) / (gezinnen): deelname aan cultuur, ontspanning, eten in een sociaal restaurant voor inwoners van Ranst, hoge schoolkosten, huishoudelijke hulp, verzorging van kinderen, maar je komt ook tegemoet aan onze basiswerking…


Denk je liever aan een andere vorm van sponsoring? We praten erover! Dankjewel!

Facebooktwitter