Samen sterk

Ontmoetingsgroepen geven aan kansarmen de kans om zijn wereldbeeld te versterken en vooral om samen met anderen er ook persoonlijk sterker uit te komen.

In een ontmoetingsgroep kan men het begrip krijgen dat men erbuiten vaak niet vindt: wij begrijpen elkaar omdat wij het ook meemaken.

In een ontmoetingsgroep komt men niet alleen samen om zich er goed te voelen. Er zijn ook leerkansen allerhande. Men krijgt er een aanbod zinvolle vrije tijdsbesteding. Men krijgt soms zelfs vorming rond thema’s die men zelf aanbiedt. En soms staat we op om samen onze rechten in de kijker te stellen.

Facebooktwitter