Steun ons

Steun voor de hele werking

Voor de werking van onze vereniging kan je gewoon storten of met belastingvoordeel.

 • Als je stort
   • op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377
   Caritas Hulpbetoon vzw,(*) Liefdadigheidsstraat 39,  1210 Brussel met de melding: “Project 8376”, dan heb jij vanaf 40 euro recht op een fiscaal attest via Caritas. Deze bedragen worden gebruikt in alle vormen van begeleiding in onze werking, zoals omschreven in werking Het NET.
 • Als je stort
   • op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125
   van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165  1000 Brussel met de melding: “Project 17022”, dan heb jij vanaf 40 euro recht op een fiscaal attest via Welzijnsschakels. Deze bedragen worden gebruikt bij begeleiding van mensen met een migratie-achtergrond, waaronder het Liers Vluchtelingen Onthaal.
 • Als je stort
   • op rekeningnummer BE81 7895 7791 6924
   van Wereld-Delen (vzw Recht en Welzijn), Nierlenderstraat 16 2520 Broechem met de melding: “Werkingsbijdrage”, dan zijn wij je even dankbaar, maar dan kunnen wij jou geen fiscaal attest bezorgen. (BIC GKCCBEBB)
 • Wil je ons gedenken bij je nalatenschap,
   • vermeld dan onze vzw Recht en Welzijn, bij jouw erfbestemming.
   Uw notaris kan je daarbij helpen.
Steun voor een deelwerking
 • Als je stort
   • op rekeningnummer BE81 7895 7791 6924

  van Wereld-Delen (vzw Recht en Welzijn), Nierlenderstraat 16 2520 Broechem en je vermeldt die werking (bv. Sociale Winkel, Taalwerking, De Loods, WD Solidair…) (BIC GKCCBEBB) — Geen fiscaal attest —

Steun voor een Zuidproject
 • Als je stort
   • op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472

  van WD Solidair, Nierlenderstraat 16 2520 en je vermeldt jouw voorkeurproject (zie bij “Zuiden”). Zonder projectvermelding gaat jouw bijdrage naar de campagne die op dat ogenblik wordt gevoerd. (BIC GKCCBEBB) Alle ontvangen bedragen wordt volledig doorgestort naar onze Zuidprojecten.

Elke gift wordt in dank aanvaard!

(*) Toelichting: voor de ondersteuning van onze kansarmoedewerking kregen wij projectgoedkeuring van de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon vzw. Hierdoor komt de vereniging in aanmerking voor projectsubsidiëring via giften die rechtstreeks op rekeningnummer 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel worden overgemaakt. Een fiscaal attest wordt uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. Deze giften hebben geen afdwingbaar karakter en komen onherroepelijk toe aan Caritas Hulpbetoon vzw die zoals steeds autonoom beslist over de bestemming van de ontvangen fondsen.

Facebooktwitter