WD als welzijnsschakel

Activiteiten als Welzijnsschakel

 

Recht en Welzijn vzw is een interparochiale vereniging die een breed gamma aan activiteiten heeft ontwikkeld. Te Broechem werd de vrijwilligerswerking in 1993 opgericht om te werken rond Broederlijk Delen en Welzijnszorg, verruimd naar noden van mensen dichtbij en veraf. Daardoor kunnen een aantal activiteiten vandaag onder de noemer “Welzijnsschakel” worden ondergebracht. Op het snijpunt van het internationale ontwikkelingswerk met de lokale armoede en welzijnsproblematiek situeert zich binnen welzijn ook de omvangrijke migratiethematiek die een belangrijk aandeel inneemt in haar doelpubliek en is er de aandacht voor noden van tewerkstelling, onderwijs en huisvesting waar de vzw ook haar actieve bijdrage wenst te leveren.

Onze vrijwilligerswerking Wereld-Delen is als welzijnsschakel geregistreerd bij de landelijke organisatie “Welzijnsschakels” en wil inderdaad schakels leggen tussen mensen in welzijnsnood met allerlei diensten en overheden. Onze vereniging werkt gul samen met Welzijnsschakels als organisatie, maar bepaalt autonoom haar klemtonen.

Volgende aspecten kunnen onder de noemer “welzijnsschakel” worden belicht:

Ontmoeting: momenteel is dit het meest recente broertje van onze werking. In Ranst startte langzaam maar zeker een groep mensen met beperkte kansen met bijeenkomsten. Eerst luisterde die naar de naam De Container, nu naar de naam De Knoesels. In Lier kreeg De Nieuwe Wereld eind 2014 een nieuwe adem en komt sindsdien elke maand minstens één keer samen.

Begeleiding Het NET: zowel binnen de vrijwilligerspool te Lier als vanuit Verschillende andere werkingen wordt aan begeleiding gedaan. We houden contacten met mensen in armoede, gaan mee naar diensten, scholen … en ondersteunen papierwerk en eventuele juridische of administratieve stappen. We gaan soms op huisbezoek en op woensdagmorgen komen mensen in armoede regelmatig “op consultatie” om over hun situatie te spreken.

Activiteiten: we doen een aanbod van materiële goederen. Dit is een regionaal aanbod binnen de  Sociale Winkel De Loods waar mensen in armoede, die niet in tweedehandswinkels terechtkunnen, tegen rommelmarkttarief en op verwijzing goederen kunnen verkrijgen. Wie echter geen inkomsten heeft kan op verwijzing gratis goederen verkrijgen. Binnen de solidariteitswerking kunnen tevens individuele noden worden gelenigd voor personen die zich laten begeleiden door Het NET. Verder doen we via De Kers een paar ontspannende uitstappen per jaar, ook met Vakantieparticipatie.

We hebben een deelwerking die taalactiviteiten voorziet in tal van scholen en voor instanties uit de brede omtrek. Soms gaan vrijwilligers ook aan huis. En we hebben een aanbod taalconversatie voor volwassen nieuwkomers.

Actie: rond de thematiek van armoede in eigen omgeving komen wij af en toe naar buiten op activiteiten, zij het nog vrij bescheiden. Bedoeling is dat we met de ontmoetingsgroepen De Knoesels en De Nieuwe Wereld een gezicht krijgen met een mondige groep die zelf naar buiten kan treden.

In 2014 hebben we onze nieuwsbrief een ander opzet gegeven waardoor nu ook meer algemene armoedethema’s in dit trimesterblaadje verschijnen.

Vertegenwoordiging: op gebied van welzijn zijn we vertegenwoordigd in diverse initiatieven. Wij zijn lid van het Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw (Lier, Ranst, Nijlen, Zandhoven), zijn mede-initiatiefnemer van een project Samen Inburgeren te Lier en we zijn lid van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Lier vzw. Wij volgen het sociaal beleid van gemeente en OCMW te Ranst, werken samen met OCMW Lier, integratiedienst en onderwijsopbouwwerk (Sociaal huis) te Lier en Prisma.

Uiteraard heeft de vereniging een eigen overlegkanaal voor vrijwilligers, een jaarlijkse ontmoetingssamenkomst en werken zij samen aan enkele grotere opbrengstactiviteiten in functie van de werking: bbq, rommelmarkt en kerstmarkt.

Facebooktwitter

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn