WD als Zuidschakel

Activiteiten als Zuidschakel

 

Recht en Welzijn vzw is een interparochiale vereniging die een breed gamma aan activiteiten heeft ontwikkeld. Te Broechem werd de vrijwilligerswerking in 1993 opgericht om te werken rond Broederlijk Delen en Welzijnszorg, verruimd naar noden van mensen dichtbij en veraf. Daardoor kunnen een aantal activiteiten vandaag onder de noemer “Welzijnsschakel” worden ondergebracht. Op het snijpunt van het internationale ontwikkelingswerk met de lokale armoede en welzijnsproblematiek situeert zich binnen welzijn ook de omvangrijke migratiethematiek die een belangrijk aandeel inneemt in haar doelpubliek en is er de aandacht voor noden van tewerkstelling, onderwijs en huisvesting waar de vzw ook haar actieve bijdrage wenst te leveren.

 

In verband met Wereld-Delen Internationaal die instaat voor de Zuidwerking,  kent onze vereniging een hele geschiedenis. In een aantal gevallen heeft hogergenoemd snijpunt ertoe geleid heeft dat lokale welzijnsactiviteiten werden ontwikkeld. Op die manier is de samenhang tussen beide zeer duidelijk en belangrijk.

 

Op gebied van Broederlijk Delen nam onze werking al snel de animatie op zich en later engageerde zij zich om in de plaats van KWB het initiatief voor de solidariteitsmaaltijd in Broechem te nemen. KVLV was tot 2011 jaar een vaste partner. In dat jaar stootte de parochie alle kosten voor Broederlijk delen van zich af, waarbij vervolgens ook de scholenwerking en de huis-aan-huisomhaling binnen de werking werden opgenomen, weliswaar als financiële actie (in praktijk als tussenpersoon voor Broederlijk Delen), doch niet als inrichter.

 

Vanaf haar prille begin voerde onze vereniging actie voor de noden in Slovenië, Kosovo, Kroatië. Op die manier kwamen wij terecht bij Caritas International. Voor de heropbouwprojecten en grote crisislanden roepen wij tot heden op voor steun aan deze organisatie. Al vrij snel en ook tot vandaag werken wij kleinschalig mee voor de projecten van Caraes en volgen wij enkele initiatieven zoals Ahadi en de technische school ITMF in Congo, ook al wordt dit zelden in de kijker geplaatst.

Bij onze internationale werking verlenen we stevige steun aan Chico Latino en Centres Mpandilu om zo stem te geven aan twee initiatieven waarbij de betrokkenheid van Broechemse mensen aan bod komt. Onze steun slaat vooral op sensibiliseren, de financiële actie is eerder klein.

 

Naast het jaarlijks solidariteitsmaal is de kerstlichtjestocht de wervingsactiviteit bij uitstek.  Sensibilisering gebeurt via mailverkeer en het verspreiden van eerder onregelmatige berichten.

 

WD internationaal is vertegenwoordigd in de GROS, waar de afgevaardigde het voorzitterschap waarneemt. We denken dan ook actief mee met de werking op gemeentelijk vlak.

 

Naast de gewone vrijwilligerswerking kent deze deeltak weinig “eigen” vrijwilligers en worden initiatieven voornamelijk dankzij andere vrijwilligers in de werking gerealiseerd.

 

Facebooktwitter

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn