Begeleiders internationale werking

Zich inspannen om een principe van internationale samenwerking vraagt van een vrijwilliger dat men zich bewust is van de zin van deze samenwerking, en dat men zich achter deze idee wilt zetten.

Dat vraagt verdieping, kritische bevraging van onze samenleving, en zin om deze ideeën naar anderen toe te verkondigen.

Af en toe zich ook praktisch inzetten: activiteiten voorbereiden, inrichten en uitvoeren… Dit geeft vaak het genoegen van sociaal contact en het besef dat men dit werk niet voor niets doet.

Facebooktwitter