25 jaar Wereld-Delen… steun onze werking!

Wereld-Delen vierde in oktober 2018 haar 25-jarig bestaan tijdens een feestelijk en tegelijk informatief gebeuren. 90 aanwezigen zagen dat het goed was en haalden hun hart op aan onze film over de kracht van vrijwilligerswerk.

Dat kostte en kost natuurlijk heel wat geld. Daarom hopen we op een extra financieel steuntje van partners en schenkers.

Hoe kan je steunen?

Stort jouw bijdrage op dit rekeningnummer van Wereld-Delen: BE81 7895 7791 6924.

Of stort met korting bij jouw belastingaangifte (vanaf 40 euro) op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels VZW, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel met vermelding “Project 17022”.

We zijn jou zeer dankbaar!