Beste wensen

Wereld-Delen wenst al haar collega’s in de eigen werking en alle contactpersonen in partnerorganisaties een zalige kersttijd en een voorspoedig nieuw jaar toe. Zoals we zelf ons hoofd fier naar boven steken om alles wat we , soms in moeilijke omstandigheden hebben gepresteerd, hopen wij dat iedereen tevreden mag zijn van zijn eigen werk en de omstandigheden die men kon creëren.

Wereld-Delen blijft zich dienstbaar opstellen naar anderen. En intern zal het bestuur, de algemene vergadering samen met de overlegorganen ervoor zorgen dat de dienstopdracht die wij hebben, zal vervuld worden in de toekomst.

Ieder die zijn dienst ook aan Wereld-Delen, en dus ook aan onze mensen met vragen en beperkte kansen, is welkom in onze werking. We denken dat deze meestal rustige kerst- en nieuwjaarperiode die kans biedt om hierover na te denken.

Facebooktwitter