Wie wij zijn

Wereld-Delen draagt de naam van onze vrijwilligersorganisatie sinds haar oprichting in 1993. Later werd zij een vereniging zonder winstoogmerk om beter haar doelen te kunnen bereiken.

Wereld-Delen is aangesloten bij Welzijnsschakels VZW en zet zich in tegen kansarmoede. De werking bestaat uit meerdere samenwerkende deelwerkingen. Dat betekent geeft een grote verscheidenheid aan mensen en activiteiten.

  • Heel wat mensen vinden bij ons een omgeving waarin ze zich goed voelen, of een oplossing voor materiële, juridische, pedagogische of psychische noden.
  • Vrijwilligers zetten hun beste beentje voor in de dienstverlening, materiële hulp, taalwerking enz… Arm of bemiddeld… als we elkaar vinden in het goede doel, dan werken wij samen.
  • Contactpersonen en verantwoordelijken vinden elkaar in de kerngroep, of in een van de stuurgroepen.
  • Bestuurders en enkele andere mensen ondersteunen de werking in de algemene vergadering.

Achtergrond

Onze origine is christelijk en is de lijn waarin wij werken. Tegelijk is ieder die zich achter onze doelstellingen kan scharen, welkom om mee te werken. Wanneer het menswaardige in gedrang komt dan zullen wij vanuit onze origine “in protest” handelen.

Zijn er voorwaarden om mee te doen?

  • Iedereen die zich positief achter onze werking schaart of er actief aan wil deelnemen, is welkom.
  • Vrijwilligers kunnen hun gading vinden in zeer diverse werkingen.
  • Mensen in armoede kunnen het woord nemen – dat betrachten wij -, maar voor materiële hulp bestaan er wel voorwaarden.
  • Om deel te nemen aan initiatieven binnen Vakantie- en Cultuurparticipatie volstaat het dat wij jouw situatie kennen en dat zij overeenkomt met de voorwaarden van een laag inkomen zoals wordt gesteld.
Facebooktwitter