Wie wij zijn

Wereld-Delen draagt sinds haar op oprichting in 1993 als vrijwlligersgroepje in Broechem nog steeds dezelfde naam. Later werd zij een vereniging zonder winstoogmerk om beter haar doelen te kunnen bereiken.

Wereld-Delen is aangesloten bij Welzijnsschakels VZW en zet zich in tegen kansarmoede. De werking bestaat uit meerdere samenwerkende deelwerkingen. Dat geeft een grote verscheidenheid aan mensen en activiteiten.

  • Heel wat mensen vinden bij ons een omgeving waarin ze zich goed voelen, of een oplossing voor materiële, juridische, pedagogische of psychische noden.
  • Vrijwilligers zetten hun beste beentje voor ontmoeting, begeleiding, materiële hulp, taalwerking enz… Arm of bemiddeld… als we elkaar vinden in het goede doel, dan werken wij samen.
  • Contactpersonen en verantwoordelijken vinden elkaar in stuurgroepen. Hun coördinatoren vormen samen het overlegorgaan voor de dagdagelijkse werking samen met de algemene coördinatie.
  • Bestuurders en enkele andere mensen ondersteunen die werking in de algemene vergadering.

Achtergrond

Onze origine is christelijk en die inspiratie is de lijn waarin wij werken. Tegelijk is ieder die zich achter onze doelstellingen kan scharen, welkom om mee te werken. Wanneer menswaardigheid in gedrang komt dan zullen wij vanuit onze origine “in protest” handelen.

Zijn er voorwaarden om mee te doen?

  • Iedereen die zich positief achter onze werking schaart of er actief aan wil deelnemen, is welkom.
  • Vrijwilligers kunnen hun gading vinden in zeer diverse werkingen.
  • Mensen in armoede kunnen het woord nemen.
  • Voor vormen van materiële hulp bestaan er wel voorwaarden.
  • Om deel te nemen aan initiatieven binnen Vakantie- en Cultuurparticipatie volstaat het dat wij jouw situatie kennen en dat zij overeenkomt met de voorwaarden van een laag inkomen zoals die jaarlijkse wordt vastgelegd.
Facebooktwitter