Vrijwilligersorganisatie

Wereld-Delen is een autonome vrijwilligersorganisatie. Die wordt geleid én opgebouwd door velen samen.

Vaste vrijwilligers en occasionele vrijwilligers

  • Een grote groep vaste vrijwilligers werkt samen in onze vzw. Zij zijn actief in een permanente werking en bouwen deze mee op vanuit hun eigen taak.
  • Daarnaast nemen heel wat occasionele vrijwilligers deel aan bepaalde activiteiten. Zij werken in projecten binnen een deel of subwerking of verlenen dienst bij opbrengstactiviteiten die enkele keren per jaar georganiseerd worden.
  • Zo komen we tot meer dan 220 vrijwilligers in 2021. En soms steken nog anderen een handje toe voor één of een paar dagen. Slechts een paar keren werd iemand professioneel (in loondienst) aangeworven voor het uitvoeren van bepaalde projecten, momenteel het project “Op De Drempel”.

Zinvolle en boeiende taken

  • De vrijwilligers vinden hun uitdaging en tevredenheid door de soort job of de cliënten waarmee ze werken. Of ze vinden het werk gewoon leuk omwille van de collega’s. Maar ze hebben ook inspraak. ter plekke, via hun coördinatoren of rechtstreeks bij het bestuur.
  • Sommige jobs zijn individuele taken (bv. taalwerkers bij een individuele opdracht), andere taken worden steeds in groep uitgevoerd. Er wordt begeleiding (via coördinatoren/contactpersonen), vorming en ontmoeting voorzien. Tijdens de jaarvergadering en de jaarlijkse barbecue eind augustus feesten we samen.

Nieuwe vrijwilligers

  • Heel het jaar door zijn er nieuwe vrijwilligers welkom om onze werking waar te maken en samen verder uit te bouwen. Ook vacatures vind je op deze website. De kandidaat-vrijwilliger krijgt een kennismakingsgesprek waarin wederzijds gepeild wordt naar verwachtingen en mogelijkheden. Samen zoeken we naar een gepaste vrijwilligersjob.
  • Onze vereniging werkt met het systeem van vergoeding van effectieve kosten voor wie dit wenst. Trimestrieel kan men zijn kosten indienen.
  • De vereniging is aangesloten bij Welzijnsschakels vzw. Toch hebben wij een eigen ruime verzekeringsportefeuille afgesloten voor onze vrijwilligers en bestuurders en handelen wij volledig onafhankelijk.
Facebooktwitter