Organogram

Statutair telt onze vzw een algemene vergadering en een bestuur. De centrale werking komt samen bij een algemeen coördinator en een secretariaat. De coördinator onderhoudt de samenwerking via stuurgroepen en drie groepen ondersteunend overleg. De stuurgroepen voeren een deelwerking aan. De overleggroepen nemen elk de verantwoordelijkheid voor één belangrijk facet van onderlinge samenwerking. Daarnaast kunnen aan de basis werkgroepen opgericht worden om afspraken te maken voor concrete activiteiten van de dag. Deze structuur kan een goede communicatie realiseren van basis naar top en vice versa.

Facebooktwitter