Vrijwilliger worden

Een keuze aan taken

Wereld-Delen heeft zeer gevarieerde opdrachten voor vrijwilligers. Op deze pagina geven wij een idee van wat allemaal mogelijk is.

Begeleidingswerk

 • Plaatselijk dienstenaanvullende initiatieven ontwikkelen of stimuleren: mensnabije hulp, signalen geven aan de overheid, tussenpersoon zijn naar dienstverlening, praktische vrijwilligershulp, noodhulp met vrijwilligers organiseren bij plaatselijke probleemsituaties, initiatieven ontwikkelen rond kansarmoede, vierdewereldproblematiek.
 • Begeleiden van asielzoekers, nieuwkomers, mensen zonder papieren: dit vraagt heel veel toewijding maar ook kunnen afstand houden en de bereidheid om soms op onregelmatige momenten hulp te verlenen. Het begeleiden van mensen in armoede vraagt dat men een vertrouwenspersoon kan zijn.

Handwerk

 • In onze hangars worden materialen verzameld en verdeeld aan mensen in armoede. Onze vrijwilligers zijn zowel mensen in armoede als andere solidaire personen. In zo’n goederendepot is er een massa aan handwerk te verrichten: sorteerwerk, sjouwwerk, knutsel- en technische klussen: veel verscheidenheid dus
 • Goederen dienen ook opgehaald en afgeleverd te worden: mensen die mee willen gaan om te laden en te lossen zijn altijd welkom. Dit is werk dat soms op zeer verschillende tijdstippen dient te gebeuren. Afspreken is mogelijk.
 • In zo’n goederenruimte zijn goede afspraken nodig en zijn personen die voor het onthaal zorgen erg belangrijk. Op een soepele maar duidelijke manier handelen is van belang.

Sociaal-pedagogisch werk

 • Taalactiviteiten: men heeft niet perse een pedagogische achtergrond nodig maar liefst wel ervaring met het werken met kinderen (bv. leesmoeder zijn). Voor de vorming die de vzw inricht kan de deelname vereist zijn. Met de taalcoördinator kan men afspreken op welke dag(en) en tijdstip(pen) men beschikbaar is. Taalwerkers verbinden zich minstens tot één volledig schooljaar vrijwilligerswerk omwille van de continuïteit van dit werk.

Animatie en ondersteuning

 • Een aantal vrijwilligers zet samen met cliënten activiteiten op waarbij mensen met minder kansen elkaar kunnen ontmoeten, beleven wat mensen met meer centen gewoon kunnen doen, enz… Zij hebben veel oog en oor voor de noden van deze mensen. Tijd hebben is hier ontzettend nuttig.
 • Medewerker bij het organiseren van solidariteitsinitiatieven: praktische zaken of promotie.
 • Mensen op zoek naar een oriëntering in onze samenleving bijeen brengen en ondersteunen.
 • Trekker voor internationale solidariteit: contact houden met internationale projecten waarmee wij samen werken, administratie en initiatieven voor steun coördineren.
 • Vertegenwoordigingswerk

Administratief werk

 • Uiteraard is er bij al dat werk heel wat administratief werk. Dat nemen sommigen er gewoon bij. Maar we delen dat werk ook graag op.
 • Boekhouding, vrijwilligersadministratie zijn twee opdrachten die door een vaste vrijwilliger worden opgenomen.
Facebooktwitter