Taalvrijwilligers

Onze taalwerking heeft een grote nood aan taalondersteuners voor anderstaligen. Er is een verscheidenheid aan taalondersteuners actief.

Wat?:

Taalondersteuners krijgen een opdracht voor één of meer “leerlingen” (van kleuters tot jongeren), individueel, samen, in groep of…; meestal overdag op school, soms ’s avonds, soms aan huis, soms digitaal. We houden rekening met hun voorkeur bij de toewijzing van opdrachten.

  • Taalondersteuners hebben een open kijk op ons doelpubliek
  • Wekelijks (liefst tenminste een schooljaar) stellen zij een aantal uren beschikbaar
  • Ze zijn behoorlijk sterk in hun manier van Nederlands spreken
  • Taalondersteuners hebben meestal een bachelor of een masteropleiding gevolgd, ook al zijn er ook uitzonderingen mogelijk mits de nodige ervaring
  • Een educatieve achtergrond wordt niet verwacht, ook al kan dit zeer nuttig zijn.
  • Belangrijk is de motivatie en de creatieve manier waarop men als taalcoach aan de slag kan gaan.
  • Als taalondersteuner sta je open voor begeleiding, adviezen
  • Je bent bereid tot het volgen van vorming en uitwisseling
  • Je bent communicatief aangelegd tegenover personen die zich ook om de “studenten” bekommeren.
Contactpersonen/coördinatoren:

Naast taalondersteuners heeft de taalwerking ook behoefte aan contactpersonen, die andere vrijwilligers wegwijs maken, introduceren, bemiddelaar zijn tussen aanvragers en taalcoaches.

Projecten

Wereld-Delen heeft enkele taalprojecten.

  • Er is de mogelijkheid om taalondersteuning in scholen te combineren met huiswerkbegeleiding (meestal direct naschools mét af en toe contact met ouders)

Stel je kandidaat?

Gebruik daarvoor deze link

Facebooktwitter