Taalwerking

Taalwerking Anderstalig(en)/ Nieuwkomers

Omdat er veel mensen uit de boot vallen bij reguliere vormen van taalonderricht Nederlands als tweede taal, zien wij het als onze taak waar mogelijk de noden aan taalonderricht via vrijwilligers op te vangen.

1. Taalondersteuning

  • Momenteel wordt taalles gegeven aan kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen op vele locaties in de provincie Antwerpen. Daarnaast zijn er taalgroepen voor volwassenen.
  • Onze taalcoaches werken vanuit een sterke visie op taal, een vernieuwend en actueel taalbeleid.
  • We hanteren een eigen via op kwaliteitsvol taalaanbod en voorzien voortdurende vorming en ondersteuning voor onze vrijwilligers

2. Huiswerkbegeleiding

  • Huiswerkbegeleiding doen we als het ingebed wordt in een groter taalaanbod in scholen, waar ook met de ouders wordt samengewerkt.

3. Individuele taalwerking

  • Uitzonderlijk gaan vrijwilligers individueel met leerlingen aan de slag. Als het echt om het aanleren van Nederlands gaat, wordt best met groepen gewerkt.

4. Basisinfo

  • Secretariaat: Gasthuisstraat 19  2520 Ranst
  • Materialenbank
  • E-mail: taal @ wereld-delen.be
  • Coördinator Taalwerking: Ria Leysen
Facebooktwitter