Kostennota’s

ALGEMEEN

  • Vrijwilligers kunnen voor het werk gemaakte kosten voor terugbetaling indienen mits instemming van hun (deel)coördinator. Het doel van de kosten dient duidelijk worden vermeld. Bij de kostennota voegt men de nodige bewijsstukken.
  • Wereld-Delen heeft geen verplichting vervoerskosten te betalen. De regeling kende doorheen de jaren verschillende wijzigingen. Vervoerskosten komen vooral tegemoet aan personen met een laag inkomen die hierdoor geen extra kosten oplopen omdat ze vrijwilligerswerk doen. Vervoerskosten mogen wettelijk niet gebruikt worden als verborgen betaling voor vrijwilligersprestaties. Daarom is de vergoeding lager dan de wettelijke vergoeding van ambtenaren (en andere personen) in dienstverband. Vervoersvergoedingen zijn geen algemene regel en kunnen enkel op aanvraag worden toegekend. Woon-werkverplaatsingen korter dan vijf km enkele rit komen niet in aanmerking voor terugbetaling, tenzij het bestuur een uitzondering toestaat.

PRAKTISCH

  • Je stelt het best niet uit om kostennota’s in te dienen. Doe dat maandelijks of driemaandelijks.
  • Na 6 maanden worden ze niet meer aanvaard. 
  • Taalwerkers kunnen kiezen voor twee maal inzenden: in januari en tegen (ten laatste) 10 juli.
  • Lees de uitleg goed. Vooral bij woon-werkvervoer (van en naar jouw vrijwilligersplek) hoef je meestal veel minder in te vullen dan het formulier lijkt te vragen…
  • Vind hier enkele algemene vervoersafspraken.

NOTA’S

HOE INDIENEN ?

  • Per post zenden naar het secretariaat, Gasthuisstraat 19 2520 Ranst,
  • of inscannen en verzenden via mail naar administratie@wereld-delen.be”

Facebooktwitter