Begeleidingswerk

Bij Wereld-Delen zetten vrijwilligers zich in om mensen/gezinnen te begeleiden met hun noden.

Dat gebeurt onder verschillende vormen.

  • Vooreerst is er het begeleiden van personen die zich aanmelden op onze permanentie-uren en afspraakmomenten in Lier en Ranst. Persoonsgerichte begeleiding brengen we samen onder de noemer “Het NET“. Lees hier verder…
  • Kansarmen staan we graag bij bij moeilijke momenten: werk, wonen, gezinsproblemen, juridische noden. Maar evenzeer helpen we hen graag rond vrije tijd en vakantie in ons Rap op stapkantoor.
  • Tot slot vinden we het vanzelfsprekend dat we binnen onze eigen werking personen kansen geven om werkervaring op te doen: bv. jongeren in Sociale Winkel De Loods. Een aantal personen dat om een psychische of andere redenen opnieuw kansen zoekt binnen een gewone arbeidssituatie, kan als vrijwilliger meedraaien.

MEER INFO ?

Facebooktwitter