Sociaal winkelen

Het sociaal winkelen is het normale aanbod van De Loods:

Klanten mogen komen winkelen en betalen er (een habbekrats) voor.

Wie komt in aanmerking?

  • In de goederenmagazijn mag men komen Sociaal Winkelen als men door een erkende welzijnsorganisatie of sociale dienstverlening werden verwezen op basis van hun zwakke financiële situatie. Elke gewone verwijzing wordt aanzien als een verwijzing Sociaal Winkelen.
  • Of houder zijn van een kortingspas zoals de Uitpas met kansentarief, de Knoeselpas, de Z-pas, Vlampas enz… die uitgereikt worden door een sociale dienst of erkende sociale organisatie op basis van een laag inkomen. Deze personen zijn in de mogelijkheid een symbolische bijdrage te leveren aan de werking van het goederenmagazijn
  • Ieder die in aanmerking komt voor een RVV-statuut: ieder die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. (Ziekenfondsattest of klever.)
  • Personen die in schuldbemiddeling zijn krijgen toegang zolang de (collectieve) bemiddeling loopt (document tonen).
  • Wie niet tot bovenstaande groepen hoort en bij zijn eerste bezoek (en nadien jaarlijks) aan de verantwoordelijke van De Sociale Winkel een laag inkomen kan aantonen met de nodige documenten. De sociale winkel hanteert bedragen van een maximum netto gezinsinkomen die een 6% hoger liggen dan de bedragen voor het leefloon. Zo komen wij een klein beetje dichter naar de Europese armoedegrens. Bevraag de bedragen in de winkel of bij het Voordelenkantoor De Kers.
Facebooktwitter