Free service

Free Service is een uitzonderlijk gratis aanbod van De Loods

voor personen die zich in een ernstig precaire situatie bevinden.

De afspraak voor Free Service moet door de verwijzer gemaakt worden. Dat kan telefonisch of via de afspraakmodule op deze website. De schriftelijke verwijzing moet de vermelding “Free Service” (Gratis aanbod) bevatten én expliciet vermelden welke goederen gevraagd worden.

Personen die naar Free Service kunnen verwezen worden zijn:

  • personen zonder inkomen
  • personen die geen aanspraak (kunnen) maken op de steun van het OCMW
  • personen met een inkomen maar met ernstige moeilijkheden die een verwijzer overtuigen om gratis goederen voor zijn cliënt aan te vragen
  • personen in een precaire situatie: delicate omstandigheden waarbij financiële problemen dreigen of kunnen verergeren of die de cliënt hinderen om op een gewone manier te leven met een leefloon of gelijkaardig bedrag

-> in normale omstandigheden komen personen die genieten van een door een OCMW of sociale instantie van de gemeente uitgereikte kortingspas niet in aanmerking voor Free Service: zij worden verwezen naar de gewone werking van de Sociale Winkel.

De verwijzer:

  • dient steeds de overweging te maken of deze persoon een bijdrage kan gevraagd worden voor de werking van het tweedehandsdepot of niet.
  • overweegt of deze persoon eventuele vervoerskosten kan dragen als goederen moeten geleverd worden
  • betaalt eventueel zelf de kosten van het vervoer
  • informeert personen over de werking van Sociale Winkel De Loods en de Free Service en zal zelf een afspraak maken!
  • bezorgt de cliënt een schriftelijke verwijsbrief met vermelding van de gewenste benodigdheden én de financiële mogelijkheden.

Opnieuw verwijzen?
Als de gevraagde goederen zijn afgehaald/bezorgd en betrokkene opnieuw naar Free Service komt, dient er een nieuwe verwijsbrief te zijn, ofwel voor de Free Service of gewoon voor het sociaal winkelen (betalend). Iemand verwezen in Free Service voor kledij, mag één jaar lang seizoenskledij gratis komen kopen voor zichzelf en zijn gezin.

Facebooktwitter