Vervoerdienst

Als een klant of verwijzer zelf niet voor het vervoer van goederen kan instaan, bestaat de mogelijkheid dat wij de goederen aan huis brengen. Maar in eerste instantie zorgt de klant of zijn verwijzer zelf voor vervoer. Let op: dit is een dienst die een klant niet automatisch mag verwachten (men heeft er geen “recht” op), ook al doen we het graag als het kan georganiseerd worden.

Afspraken:De onthaalmedewerker maakt de afspraken rond het wegbrengen van vervoer. Het kan zijn dat concrete afspraken niet onmiddellijk worden gemaakt, maar pas enkele dagen later kunnen worden meegedeeld.

Kostprijs:Bij de verwijzing of na het uitzoeken van goederen kan een vergoeding voor het vervoer worden afgesproken. Normaal gezien werken wij met forfaitaire bijdragen tot de kosten van de werking. Bij Free Service kan ook de vervoerbijdrage wegvallen indien niemand deze op zich kan nemen. Men dient te weten dat dit uitzonderlijk is, want de camionette laten rijden kost ook geld!

Giften voor het vervoer worden bij het eind van het bezoek aan de stapelruimte betaald. In sommige gevallen kan men bij overschrijving nadien betalen. Er worden geen giften aan huis betaald.

Afleveren:Wanneer de goederen worden geleverd, dient de klant aanwezig te zijn bij ontvangst. Afspraken rond het bezorgen van goederen worden geregeld en op papier gezet wanneer de goederen gekozen werden in het magazijn.

Om discussies uit te sluiten kan het nuttig zijn dat de cliënt de goederen mee komt inladen en daarna mee rijdt naar de leveringsplaats. Daar dient hij te zorgen voor de nodige medewerkers om de goederen af te laden en op zijn plaats te brengen.

Opgelet: onze organisatie heeft geen lift om goederen op een hogere verdieping te plaatsen. Ook daar dient de ontvanger voor te zorgen.

Facebooktwitter