WD Solidair aanbod

De basiswerking van Wereld-Delen ontstond uit begeleidingswerk. Onder de naam Het NET konden mensen hulp krijgen in de brede zin van het woord: advies, materiële hulp, verwijzingen enz… Voor een aantal individuele hulpmiddelen werden aparte regelingen voorzien. Dat alles hoort onder “WD Solidair”. Deze hulp is gratis en is enkel mogelijk dank zij de steun van sympathisanten (individueel of groepen).

Het aanbod van WD Solidair bevat een reeks materiële voordelen voor klanten zoals:

  • Groentehulp voor kansarmen
  • Noodhulp voeding voor urgente voorvallen
  • Materiële hulp voor kosten bij onderwijs e.a.
  • Kortlopende renteloze leningen bij engagement door OCMW’s of andere diensten
  • Uitleningen door de mediatheek: boeken, speelgoed, muziekinstrumenten voor lage inkomens
  • Af en toe een gratis speelgoedbeurs

Het aanbod is altijd afhankelijk van de begeleidingssituatie van betrokkenen. Belangrijk motief is de bereidheid tot samenwerking om de persoonlijke situatie te verbeteren.

Facebooktwitter