Knoeselpas

Knoeselpas, geldig vanaf december 2021.

De Knoeselpas is een kortingpas die uitgereikt wordt aan personen met een laag inkomen. Opgelet: de Knoeselpas is niet hetzelfde als een lidkaart van de ontmoetingswerking (De Knoesels en De Nieuwe Wereld). De Knoeselpas is herkenbaar aan het QuickMark kenteken. Leden van Wereld-Delen zijn al diegenen die gedurende de laatste jaren deelnamen aan ontmoetingsactiviteiten van of gebruik maakten van het materiële aanbod van Wereld-Delen.

Voordelen

 • Voor inwoners van de gemeente Ranst: alle kortingen voorzien in het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Ranst (Vanaf januari 2020).
 • Alle kortingen binnen het algemeen vrijetijdsaanbod van VrijUit.
 • Kortingen via het Platform Steunpunt Vakantieparticipatie – Toerisme Vlaanderen: Iedereen verdient vakantie.
 • Andere kortingen die tussen Wereld-Delen met aanbieders van binnen en buiten de gemeente Ranst werden afgesproken: bv. Sociale Winkel De Loods Broechem, Opnieuw&co, sociaal restaurant ’t Hofke Lier, fietsatelier Emblem, Fietspunt Broechem…
 • Alle andere kortingen die leden van Wereld-Delen ontvangen via hun aanwezigheid op de ontmoetingsgroepen.

Basisvoorwaarden:

 • Wonen in de gemeente Ranst of actieve vrijwilliger zijn van Wereld-Delen en behoren tot onderstaande inkomstencategorieën
 • Je biedt zich aan bij ons Voordelenbureau De Kers, Gasthuisstraat 19 Ranst (op woensdagvoormiddag open) en doet een schriftelijke aanvraag (waarbij men u helpt indien nodig).
 • Leg één maal per jaar bewijzen (schuldbemiddeling, OCMW-attest, ziekenfondsvermelding “verhoogde verzekeringstegemoetkoming”, inkomensbewijzen, belastingaanslag…) voor van laag inkomen.
 • De aanvraag wordt beoordeeld. Indien positief dan krijg je automatisch de Knoeselpas toegestuurd. (Als er meer knoeselpassen per gezin worden gevraagd of een verloren pas wordt vervangen, wordt 1 euro vergoeding gevraagd per extra pas.)

Als in de loop van het jaar de situatie van de aanvrager verandert:

 • Zijn situatie wordt beter en de voorwaarden zijn niet langer van toepassing -> de knoeselpas blijft geldig tot eind van het jaar tenzij de situatie bijzonder verbeterd is: dan wordt de bezitter gevraagd of hij afziet van de knoeselpas.
 • Zijn situatie wordt slechter -> als men geen knoeselpas had kan men ten allen tijde een nieuwe aanvraag doen.

Inkomstencategorieën voor september 2020:

 • De basis zijn de inkomsten van 2021 of het laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen (of duidelijke bewijzen voor inkomsten 2020 of 2021), waarbij men moet voldoen aan:
  • verhoogde verzekeringstegemoetkoming, of
  • recht hebben op leefloon, of
  • budgetbeheer krijgen via OCMW of CAW of in collectieve schuldbemiddeling zitten, of
  • sociale tewerkstelling genieten o.b.v. handicap (én inkomengrens zoals RVV-statuut), of
  • laag inkomen zelf met documenten bewijzen: maximaal bedrag leefloon (+eventuele huurtegemoetkoming) + 6,5 percent aanpassing (bedragen worden berekend op ons secretariaat, telkens als zich een wijziging voordoet.

[1] Als men in een gemeente woont met een vergelijkbare kortingspas kan men geen knoeselpas krijgen, maar dient men die gemeentelijke kortingspas aan te vragen. Men kan wel een lidkaart van onze ontmoetingswerking aanvragen. Die geeft ook enkele voordelen.

Facebooktwitter