Kinderen / jongeren

Dit werd binnen Wereld-Delen opgericht om mogelijke Nederlandse taalachterstand die anderstalige kinderen en jongeren kunnen oplopen, weg te werken of te verkleinen.  Daardoor wordt hun integratie bevorderd en groeien hun kansen op alle vlakken.

Taalondersteuning op school

  • Momenteel geven onze taalondersteuners les aan kleuters, kinderen en jongeren op vele locaties in de provinie Antwerpen.
  • De taalondersteuners hebben niet noodzakelijk een pedagogisch diploma. Een hart voor kinderen, openheid voor andere culturen, creativiteit, zelfstandig werken, empathie en interesse in de Nederlandse taal en het onderwijs, zijn de belangrijkste eigenschappen van onze taalondersteuners.  Zij werken nauw samen met de met de leerkrachten en de zorgcoördinator van de school en met onze regionale verantwoordelijke.

Huiswerkbegeleiding

  • Sommige scholen doen bijkomend een beroep op Taalwerking Wereld-delen voor huiswerkbegeleiding aan anderstalige kinderen.  In sommige buitenlandse culturen is huiswerk een ongekend fenomeen, en anderstalige kinderen kunnen vaak weinig of geen beroep kunnen doen op hulp van hun ouders voor hun huiswerk. 
  • Dit houdt in dat in sommige scholen taalondersteuners anderstalige kinderen op school, na de schooluren, begeleiden bij hun huiswerk.
  • Voor de jongsten is dit extra taalondersteuning, voor de ouderen betekent het ondersteuning bij zelfstandig werken, en begripsverklaring bij vakken als wereldoriëntatie en wiskunde.

Vorming en begeleiding

  1. Voor startende en reeds actieve taalondersteuners, bekijk enkele presentaties op deze pagina
  2. Er is ook een materialenbank op het secretariaat.

Praktisch

  • De taalondersteuners van Wereld-delen werken op scholen in bijna de hele provincie Antwerpen.
  • Scholen en kandidaat-vrijwilligers kunnen per mail contact nemen met Ria Leysen op taal@wereld-delen.be,  0494 23 40 80.
  • Secretariaat: Gasthuisstraat 19,  2520 Ranst

LEES ZEKER OOK ONZE BELEIDSTEKST

Facebooktwitter