Minderjarigen

Taalondersteuning

= Extra taalondersteuning bij minderjarigen
 • Extra taalondersteuning is bij anderstalige leerlingen vaak nodig om zonder kleerscheuren door hun schooljaren raken. Het verkleint de kansen op mislukken, en vergroot de kansen op een degelijk toekomstperspectief.
 • Taalcoaches gaan niet op schoolse wijze aan de slag, maar aanvullend en volgens de noden van individuele leerlingen. Zie onze visietekst.
 • De meeste van onze taalcoaches zijn actief in basisscholen, tijdens de schooluren. Zij zetten zich in voor groepjes leerlingen, in wisselende formules: soms samen, soms apart.

Taalles?

Is taalondersteuning ook taalles?
 • Als je taalconversatie als les begrijpt, dan zal elke taalcoach taalles geven. Toch moet het duidelijk zijn dat extra taalondersteuning geen schools leren zal zijn, maar zoals het woord zelf zegt: “aanvullend”. Het is dus een bijdrage opdat het schools leren eenvoudiger zal verlopen.
Inhoudelijk
 • Symbooltaal, begrippen die verhoudingen aanduiden (rekentaal!), instructietaal (opdrachten van leerkrachten begrijpen), uitdrukken van gevoelens, en tal van begrippen die vaak ook voor Nederlandstalige kinderen al niet zo voor de hand liggen.
 • Bij oudere leerlingen zal vaak meer lesmateriaal als uitgangspunt gebruikt worden. Technische zaken zoals schrift en spelling horen niet tot de taak van een taalcoach.
 • In secundair onderwijs kan er soms zeer gericht gewerkt worden. Bijvoorbeeld de woordenschat overlopen die voor bepaalde vakken typisch is. Door deze vooraf of achteraf door te nemen kan de leerling de nieuw aangeboden leerstof beter volgen.

Schooltaakbegeleiding

Een geïntegreerde aanpak is anders dan een huiswerkklas
 • Wij ervaarden dat kortlopende projecten zoals huiswerkbegeleiding, voorlezen thuis, vertelsessies, gerichte oudercontacten voor de doelgroep, cultuurgericht uitnodigen van gezinnen, bijwerklessen enz…niet altijd zinvol zijn. Bij dergelijke projecten thuis moet vooraf een degelijke voorbereiding plaatsvinden Daarom is huisbegeleiding aan huis bij Wereld-Delen eerder uitzondering dan regel.
 • Na veel overwegingen en concrete vragen van scholen hebben we samen met schoolopbouwwerk een geïntegreerde aanpak van schooltaken uitgewerkt. Doel groep zijn kinderen die enerzijds nood hebben aan taalondersteuning en tegelijk problemen heeft met het vervullen van schooltaken. Ook verwachtingen buiten het huiswerk naar het gezin toe horen daarbij.
Aanpak

Bij onze aanpak wordt tegelijk aandacht besteed aan:

 • taalondersteuning,
 • een aparte huiswerkklas met taalondersteuning, huiswerkondersteuning en
 • schooltaakbegeleiding van de ouders.
 • Verder wordt (facultatief) een schooltaalgroep voor ouders/moeders voorzien.
 • Centraal in de werking staan geanimeerde samenkomsten van leerlingen én ouders als toegangsweg om de doelstellingen te realiseren.
Opbouw
 • Een geïntegreerd project taal en huiswerkbegeleiding wordt in fasen opgebouwd en de rode lijn loopt via het aanbod aan gezinnen van creatieve leuke kind/leerling- ouderontmoetingen. Dat gebeurt via bewust gekozen activiteiten, die de schoolgerichtheid en taalverwerving kunnen laten toenemen. Verder zijn er infomomenten voor ouders.
 • Wanneer ouders voor activiteiten uitgenodigd worden wordt gezocht naar oppas en eventuele tolken.
 • In verschillende scholen kan de aanpak een eigen inkleuring krijgen.
 • Dit is theoretische werkwijze, die door de praktijk kan bijgestuurd worden.

LEES ZEKER OOK ONZE VISIETEKST

Facebooktwitter