Volwassenen

Taalondersteuning / taalles

  • Ten aanzien van anderstalige volwassenen neemt onze werking verschillende initiatieven. Ook hier zijn we weer aanvullend/vervangend bij wat reguliere diensten als aanbod geven. Heel vaak bieden we onze diensten aan aan personen die niet, niet meer of nog niet kunnen deelnemen aan regulier taalaanbod voor anderstaligen.
  • Maar anderzijds staat ons aanbod taalondersteuning ook open voor volwassenen die deelnemen aan het reguliere aanbod, en meer oefenkansen wensen.
  • Als taalondersteuning gaan we uit van de werkwijze van conversatietafels, waar nodig gecombineerd met een sterker aanbod op niveau, dat volwassenen echt leerkansen geeft.
  • Maar we bieden ook taalondersteuning aan voor individuele aanvragers of in kleine groepen, al dan niet aansluitend bij de schoolsituatie van hun kinderen.

Méér

Onze visietekst (volg de link) bevat ook meer informatie over hoe wij te werk gaan bij volwassenen.

Facebooktwitter