Aanvragen?

Iedereen kan taalondersteuning door vrijwilligers aanvragen.

Hoe? Schriftelijk, eventueel via een formulier op deze website.

Ben je een school, en zoek je extra versterking voor het aanbod naar anderstalige leerlingen?

  • Dan zal je zeker een aantal van jouw zorguren prioritair daaraan besteden. En misschien mag je ook extra gesubsidieerde lesuren voor ondersteuning van anderstalige nieuwkomers inschakelen. Voor scholen buiten de grotere agglomeraties of steden is dat meestal wel een luxe.
  • Als een school die beschikbare middelen uitgeput heeft, kan zij op onze taalwerking beroep doen een een aanvraag indienen.

CLB, OCMW, diensten schoolopbouwwerk, integratiedienst….

Voor diensten die de inzet van taalcoaches overwegen:

  • Wij gaan graag in overleg.
  • Eventueel ontwikkelen we samen met deze diensten een aanpak op vraag.

Individuele aanvragen zijn ook mogelijk.

  • Maar we bevelen iedereen aan om eerst via een school of CLB langs te gaan of te kijken of het reguliere aanbod jouw vraag kan opvangen.
  • Voor je een aanvraag doet bevelen wij je aan om onze visietekst te lezen  op deze website.

Facebooktwitter