Aanvraag kinderen/jongeren

  Aanvraagformulier taalondersteuning minderjarigen

  Dit formulier mag je creatief invullen. Het is zowel bestemd voor individuele aanvragen, vragen van scholen en organisaties. We behandelen de aanvragen zo snel mogelijk.
  Dit formulier wordt niet alleen gebruikt voor nieuwe aanvragen, maar van scholen verwachten wij het ieder jaar eind augustus weer.

  Taalwerking Wereld-Delen gaat er bij een aanvraag vanuit dat de aanvrager kennis heeft gemaakt met onze visietekst (zie op deze website onder Taalwerking/Organisatie/Visietekst) en ermee akkoord gaat.

  Aanvragen kunnen ons ook bezorgd worden via taal@wereld-delen.be

  Aanvrager: school / organisatie / privaat (aanduiden):


  SchoolOrganisatie/dienstPersoonlijke aanvraag


  Naam en voornaam van invuller:


  - Hoedanigheid:

  - Adres:

  - Plaats:

  - Telefoon:

  - Mailadres:

  Minderjarige personen voor wie de aanvraag wordt ingediend:

  - Aantal kinderen:

  - Leeftijden:

  - Taalgebruik thuis:

  Omschrijving van de aanvraag:

  Omschrijving huidige taalvorderingen:

  Bijkomende bemerkingen:

  Vormwensen:

  - Locatie:

  - Frequentie, mogelijke dagen en uren? (Worden altijd in overleg afgesproken):

  Wie zal instaan voor de kosten van de taalactiviteiten? Een aantal gemeenten komt hierin tegemoet. Gelieve u in contact te stellen met de gemeentelijke diensten (of OCMW) indien dit u niet bekend is…

  AanvragerBetrokkene zelfGemeenteOCMWAndere


  Andere toelichtingen of vragen:

  Facebooktwitter