Ontmoetingswerk

Ontmoetingsgroepen geven aan kansarmen de kans om hun wereldbeeld te versterken en vooral om samen met anderen er ook persoonlijk sterker uit te komen.

Door naar buiten te gaan en anderen op te zoeken ontwikkelt men een gezonde omgang met mensen. Soms sluiten kansarmen zich af, uit schaamte, uiteraard omdat ze het geld niet hebben voor gewone dingen… maar afzondering kan grote negatieve gevolgen hebben op het welbevinden en gezondheid van mensen.

In een ontmoetingsgroep kan men het begrip krijgen dat men erbuiten vaak niet vindt: wij begrijpen elkaar omdat wij het ook meemaken.

In een ontmoetingsgroep komt men niet alleen samen om zich er goed te voelen. Er zijn ook leerkansen allerhande. Men krijgt er een aanbod zinvolle vrije tijdsbesteding. Men krijgt soms zelfs vorming rond thema’s die men zelf aanbiedt. En soms staat we op om samen onze rechten in de kijker te stellen.

En uiteraard zorgt ontmoeten voor gezonde ontspanning, vaste vriendschappen en vaak een gelukkig gevoel.

MEER INFO?

ontmoeten@wereld-delen.be

Facebooktwitter