Mpandilu

Schooltjes die hoop brengen!

Handicap” is een begrip met een erg negatieve connotatie in Congo.

Meer dan 480 kinderen volgden in 2016 bijzonder onderwijs in de Centres Mpandilu: dove en mentaal gehandicapte kinderen en jongeren. Men geeft dagelijks versterkend voedsel aan de ondervoede kinderen. Een 50-tal personeelsleden staat in voor het onderwijs. In 2016 breken in de Kasaï-provincie onlusten uit waardoor begin 2019 er nog maar 375 leerlingen waren: velen waren de brousse in gevlucht.
De kinderen leren met gebaren en tekens communiceren met elkaar en met andere mensen. Zij komen dank zij deze opleiding open voor de gemeenschap. Dat is voor hen van levensbelang. Zij leren er lezen en schrijven en in ’t bijzonder ook tekenen, want dove kinderen drukken zich gemakkelijker uit met tekeningen.
Na hun secundair onderwijs worden de meisjes in naad en snit opgeleid tot handige naaisters en de jongens tot vaardige schrijnwerkers, vlechters en schoenmakers. Leerlingen die afstuderen worden zoveel mogelijk mét praktijkmateriaal de wereld in gestuurd.

Het woord “Mpandilu” betekent “heil, redding, bevrijding”.

Zonder deze vorming zouden deze kinderen geen plaats vinden onder de mensen en zouden ze een ellendig leven moeten leiden: verborgen, eenzaam, verwaarloosd. Nu hebben deze kinderen het geluk te mogen meetellen. De school brengt hen dus redding. De werking van deze schooltjes heeft een positieve bijdrage voor de ganse bevolking die meer begrip toont voor gehandicapte personen.

De Werkgroep Centres Mpandilu Ranst stelde zich van 2010 tot april 2019 tot doel om deze schooltjes te ondersteunen, want zonder buitenlandse steun kunnen de schooltjes niet bestaan. Vanaf 2019 nam Wereld-Delen Internationaal de zorg voor deze schooltjes over.

Facebooktwitter