Wil je bijdragen?

Een financiële bijdrage?

  • Dat kan op rekeningnummer BE72 0882 5554 8616 van Wereld-Delen Internationaal met vermelding “Centres Mpandilu”.
  • Wie een storting met belastingvoordeel wil doen voor de Centres Mpandilu kan dat op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International met de vermelding “P1286/Mpandilucentra/DRC” (deze vermelding exact gebruiken!).

Een permanente betalingsopdracht?

  • Geef jouw bank een vaste betalingsopdracht om op regelmatige tijdstippen een vrije bijdrage te storten op ons rekeningnummer.
    Via een vaste betalingsopdracht zorgt u voor een soort permanente zekerheid voor de schooltjes, want op die manier kunnen we ongeveer voorspellen over welke middelen de schooltjes kunnen beschikken.

Peter of meter worden van een leerling in Congo?

  • In het fosterproject “Leerkansen voor een kind” verbonden peter/peters, de werkgroep Centres Mpandilu en de Centres zich aan elkaar. Dit project startte in 2009 maar ondervond al snel de gevolgen van communicatieproblemen met DR Congo. Momenteel kunnen we geen individuele kinderen meer toewijzen aan peters en meters. Maar hoedanook komt hun bijdrage rechtstreeks ten goede van de leerlingen.
  • Wil je als peter of meter ook fiscaal voordeel? Richt je dan eerst tot onze werking om af te spreken.

Erfenis of legaat?

  • Ons project als goed doel aanwijzen in jouw legaten of erfenislegaten, het is allemaal mogelijk en het komt de centra in Kananga ten goede.
  • Ga naar jouw notaris. Die legt je alles hierover uit.

Verantwoording

De gelden die wij naar de centra sturen worden voor verschillende dingen gebruikt. Vooral voeding, leermiddelen en werkmaterialen worden betaald. De voorbije jaren werden ook een waterput geboord, zonnepanelen geplaatst, een grote generator (voor het technisch onderwijs) hersteld.

De leerkrachten krijgen een kleine gage van de staat, maar de schooldirectie past zelf een soort “premie” bij, waardoor de personeelsleden aangemoedigd worden hun werk te doen, zich bij te scholen en zelf geen armoede moeten lijden. Enkel zo krijgt men toegewijd personeel in DR Congo, die anders onderbetaald zouden blijven.

Onze werkgroep vraagt aan de schooltjes een overzichtelijke begroting en even overzichtelijk jaarverslag en info over activiteiten om op die manier de werking en de geldbesteding te kunnen opvolgen. Dat zijn we verplicht aan ieder die hen steunt via onze werking.

Facebooktwitter