Oproep

“EQUATOR / EVENAAR”, 

coöperatief leerplatform voor Noord-Zuid-educatie 

EQUATOR / EVENAAR is een nieuw project dat wordt ondersteund door Europa. 

EVENAAR is een internationaal leerplatform waarmee scholen en andere organisaties uit Noord en Zuid samen kunnen groeien naar actief wereldburgerschap.   

Wereld-Delen, Chico Latino, Redhorse.tv, VVOB en anderen vormen de stuurgroep. Met dit project willen ze een bijdrage leveren tot SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en brengen daartoe verhalen van en over kinderen en hun leefsituatie wereldwijd in beeld op een online platform. Daarin komen vele andere SDG’s aan bod.  

Elke deelnemende klas krijgt de mogelijkheid om filmpjes van zichzelf te posten en de filmpjes van andere klassen te bekijken. Ze kunnen onder toezicht van een begeleider met elkaar communiceren en op elkaars posts reageren. Met dit uniek communicatieproject en het ontstaan van scholenbanden kunnen we kinderen en volwassenen een brede kijk op de wereld geven. Ook buiten scholen is dit platform beschikbaar, bijvoorbeeld voor verenigingen die ngo’s in het Zuiden steunen.  

Om dit te kunnen realiseren bereiden wij ambassadeurs voor om in scholen in het Zuiden anderen te helpen om films te maken en te posten. Alle mogelijke Zuidreizigers, medewerkerkers van projecten in het Zuiden, Vlamingen die in het buitenland wonen, studenten op stage in het Zuiden, journalisten en anderen kunnen zulke ambassadeurs worden. Zij krijgen van ons de toerusting om ter plaatse aan lokale mensen de nodige instructies door te geven om tot sprankelende resultaten te komen.   

 • Wil je video’s maken, helpen verzenden, vertalen, aanpassen …? 
 • Wil je meedoen met je organisatie of school in Noord of Zuid? 
 • Ben je actief als ngo-medewerker in het zuiden? 
 • Wil je samenwerken als Zuidreiziger, stagiair uit het Zuiden, NGO, journalist …? 
 • Wil je samenwerken als vrijwilliger in Vlaanderen? Waar ben je goed in? 
 • Ken je andere mensen die hierin geïnteresseerd zijn? Informeer hen … 

Voor alle informatie: 

 • Project Equator / Evenaar 
 • Kapelstraat 19 
 • B 2520 Broechem 
 • E-mail: equator.wd@gmail.com 
 • GSM: 0493 08 97 21 
 • BE38 8335 3522 7472 
Facebooktwitter