Welkom

Wereld-Delen is een vrijwilligersvereniging die zich inzet rond kansarmoede en andere noden in onze hedendaagse samenleving.

Mensen in armoede en mensen met goede kansen in het leven engageren zich samen voor een beter bestaan voor allen. Wereld-Delen wil zo hoop brengen in het leven van mensen.

Onze vereniging is een meervoudige welzijnsschakel, actief in de provincie Antwerpen én daarbuiten. Zo’n 180 vrijwilligers zijn ondanks corona actief in de werkingen materiële hulp, begeleidingswerk, ontmoeting, taalwerking, internationale hulp of het secretariaatswerk. Zo’n 125 vrijwilligers zijn voortdurende actief, anderen snellen ter hulp bij grote activiteiten.

Maak kennis met onze werking op deze website. Bezoek al onze deelwerkingen.

Facebooktwitter