Op De Drempel – project afgesloten

Wereld-Delen startte op 1 november 2020 met een project waarbij we personen in armoede tegemoet kwamen om de psychologische en emotionele gevolgen van de coronapandemie te bestrijden.

We kozen ervoor om mensen “op de drempel” van hun woning te bezoeken en te luisteren naar hun noden. Aanvankelijk verliep dit nog sporadisch en in hoogdringendheid, geleidelijk intensief tot dagelijks. Vanaf 1 december was het goedgekeurd als outreaching project bij het Vlaams Gezondheidsministerie.

BEVRAGING EN OPLOSSiNGEN OP MAAT

  • Tacha De Beuker was de trekkende figuur van dit project. Als opbouwwerkster ging zij eerst op zoek naar de bestaande noden en zocht samen met een stuurgroep van maatschappelijk werkers en een ervaringsdeskundige armoede naar concrete oplossingen.
  • Daarbij werd gezocht worden naar buddy’s, het toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten, leerlingen thuis helpen met digitaal studeren, volwassenen toerusten en leren pc en smartphone te gebruiken en geleidelijk opnieuw samenkomsten te organiseren naargelang wat de corona-evolutie mogelijk maakte.
  • Op De Drempel was een medium om mensen te informeren rond corona en hen te oriënteren naar de vaccinatie.
  • Omstreeks juni werd een eerste keer geëvalueerd en werd een nodenonderzoek gedaan en herhaalde zich het zoeken naar nieuwe hulpmiddelen. Het project duurde tot eind februari 2022.

BUDDY’S

Buddy’s werden voorbereid op hun werk: hoe ga ik om met mensen met noden, informatie geven rond corona en omgaan met pandemie-aversie en -ongeloof, vaccinatiethematiek, kleine en grotere activiteiten om mensen te stimuleren zich opnieuw in handen te nemen….

DOELGROEP

  • Prioritaire doelgroep zijn de kansarmen bekend via De Knoesels, Zorg en Welzijn (OCMW) Ranst en De Nieuwe Wereld Lier. Verschillende andere werkingen werden opgevolgd. Het project stond breed open en werkte samen met diensten uit de Eerstelijnsgezondheidszorg Pallieterland.

Facebooktwitter