Projecten

Taalwerking Wereld-Delen onderzoekt graag de noden die zich aandienen. Momenteel zijn volgende projecten mogelijk:

Online taalondersteuning (volwassenen)

  • Omwille van corona
  • De concrete werkwijze wordt afgesproken tussen aanvrager en vrijwilliger.
  • Afhankelijk van deze afspraken wordt een kostenberekening vastgelegd.
  • Indien de begeleiding verder dient te lopen na coronatijd, kan worden bekeken of een verderzetting met fysieke ontmoeting mogelijk is.
  • Aanvragen en basisafspraken worden gemaakt via de coördinatie van Wereld-Delen: info@wereld-delen.be.
  • PS: taalondersteuning online voor minderjarigen kan eveneens via het al bestaande aanbod in scholen en wordt samen met de leerkrachten afgesproken.

Huiswerkbegeleiding

  • Er is de laatste jaren méér vraag naar huiswerkbegeleiding dan enkele jaren geleden, mogelijk omdat veel meer landelijke scholen anderstalige leerlingen tellen, waarbij de ouders ook maar een beperkte kennis van het Nederlands hebben. Individuele aanvragen worden apart benaderd. indien de thuissituatie een moeilijke factor is voor de begeleiding worden de leerlingen naar huiswerkbegeleiding op school verwezen, Onze vrijwilligers kunnen daar als taalondersteuners ook bij huiswerkbegeleiding aan de slag in overeenstemming met de school.
  • We verwijzen graag naar onze projectformule waar we in scholen een gezamenlijk project kunnen opzetten waar tegelijk een stevige extra taalondersteuning als een huiswerkbegeleiding met contactmogelijkheden let ouders worden voorzien.
  • Aanvragen en basisafspraken worden gemaakt via de coördinator van de taalwerking: taal@wereld-delen.be.
Facebooktwitter