Werk & werk zoeken

In onze werking bieden wij verschillende mogelijkheden aan zoals:

LEERTRAJECT WERKEN

  • In onze werking bieden wij de mogelijkheid aan trajectbegeleiders van buiten onze eigen werking om een beperkt aantal personen een “leerervaring werken” te geven. We hebben immers enkele mogelijkheden om personen die om een of andere redenen moeilijk (al) terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit een tijdelijke oplossing te bieden. Voor personen, die het leertraject niet kunnen vervullen kan soms worden gezocht naar een passende vrijwilligerstaak om op die manier toch tenminste een dankbare werkbezigheid te hebben.
  • We voorzien mogelijkheden in De Loods en op het secretariaat. Uitzonderlijk zijn andere oplossingen mogelijk na individueel onderzoek.

NAZORG

  • Personen die uit een opvangvorm komen en op een aangepaste manier in onze werking een zinvolle besteding kunnen vervullen kunnen een aanvraag indienen.
  • Na onderzoek wordt dit mogelijk een effectief vrijwilligerswerk, of wordt er een proefperiode opgestart.

WERK ZOEKEN

  • Individueel kunnen vrijwilligers iemand helpen om werk te vinden
  • Wereld-Delen heeft echter geen gespecialiseerde equipe hiervoor maar kan wel suggesties aanreiken
  • Duidelijk moet zijn dat ook WD geen wondermiddelen heeft en zelf niet in de mogelijkheid is om mensen in eigen rangen betaald aan de slag te laten gaan
Facebooktwitter