Nieuwkomers

Sinds het begin van haar bestaan zet Wereld-Delen zich in voor nieuwkomers en mensen zonder verblijfsdocumenten. Dat kan enerzijds via een “op afspraak” of door een buddy.

DOSSIERVORMING EN RECHTSVERDEDIGING

  • Nieuwkomers die recent toekwamen hebben er vaak alle nood bij om hun voorgeschiedenis en vluchtverhaal duidelijk neer te schrijven. Immers, een goed overzicht over dat eigen verhaal kan bepalen of men al dan niet in België mag blijven wonen. Dat verhaal neerschrijven is het begin van een dossier.
  • Wereld-Delen volgt ook de stappen op die nieuwkomers ondernemen voor hun verblijfsstatus, eventuele nationalisatie, enz… We verwijzen naar ervaren advocaten en briefen hen omtrent de correcte achtergronden.

BEGELEIDEN

  • Via projecten of op individuele basis helpen we nieuwkomers om kennis te maken met instanties en lokale cultuur. Dat is het werk van buddy’s.
  • Deze begeleiders gaan mee naar winkels, artsen, diensten, officiële instanties, scholen, winkels… om te vertalen, om te helpen begrijpen wat van hen verwacht wordt en hoe zij kunnen ingaan op wat van hen gevraagd wordt.

ANDERE

  • Via De Loods wordt vaak materiaal aangeboden aan personen die definitief in België mogen verblijven. Maar ook bij allerlei andere voordelen en aangelegenheden wordt hen een weg gewezen.

Facebooktwitter