VZW

Wereld-Delen / vzw Recht en Welzijn werd in 1998 opgericht door samensmelting van parochiale sociale werkingen Wereld-Delen (1993) in Broechem en Rechtshulp voor kansarmen in Pulderbos.
Op beide plaatsen werden mensen begeleid op verscheidene manieren.

Geleidelijk ontwikkelde de vereniging tot een sterke vrijwilligersorganisatie met zo’n 214 vrijwilligers in 5 verschillende werkingen, elk nog opgesplitst on deelwerkingen. Als autonome vrijwilligersorganisatie zorgt zij in belangrijke mate voor eigen inkomsten. Wereld-Delen houdt de vinger aan de pols van de samenleving. Zij springt in de bres bij situaties waar kansarmen het extra moeilijk hebben en daarom brengt zij geregeld projecten tot stand.

Coördinator/dagelijks bestuur:

  In 2004 werd Chris Nollet algemeen coördinator van de vzw. Voordien was hij coördinator van de lokale werking in Broechem. Vanuit die functie kreeg hij de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking. In 2014 werd hij vanuit het bisdom Antwerpen in zijn pastorale opdracht eveneens voor deze vzw aangesteld tot aan zijn pensioen.
  Momenteel is deze functie vacant, zij het dat de functie nu uitgeklaard werd. De nieuwe coördinatie zal zich enkel kunnen bezig houden met coördineren, iets wat voorheen door de snelle groei niet haalbaar was.

Bestuur :

  • Verwerft Dirk, voorzitter
  • Geerts Ann, secretaris
  • De Queker Chris
  • Johan Vanhoutte
  • Willy Brands

Algemene vergadering:

  • De Queker Chris
  • Geerts Ann
  • Vantongerloo Martin
  • Verwerft Dirk
  • Luc Van Dessel
  • Vanhoutte Johan
  • Heysse Marina
  • Brands Willy
  • Beirinckx Stien
  • Leysen Ria
  • De Beuker Tacha

Organisatie:

Statutair telt onze vzw een algemene vergadering en een bestuur. De coördinatoren onderhouden de samenwerking via stuurgroepen. De stuurgroepen voeren een deelwerking aan. Daarnaast kunnen aan de basis werkgroepen opgericht worden om afspraken te maken voor concrete activiteiten van de dag.

Zetel:

  Nierlenderstraat 16, 2520 Ranst (Broechem)

Secretariaat:

  Gasthuisstraat 19 2520 Ranst
Facebooktwitter