VZW

Wereld-Delen / vzw Recht en Welzijn werd opgericht door samensmelting van parochiale sociale werkingen Wereld-Delen (1993) in Broechem en Rechtshulp voor kansarmen in Pulderbos.
Op beide plaatsen werden mensen begeleid op verscheidene manieren.

Geleidelijk ontwikkelde de vereniging tot een sterke vrijwilligersorganisatie met zo’n 230 vrijwilligers in 5 verschillende werkingen, elk nog opgesplitst on deelwerkingen. Als autonome vrijwilligersorganisatie zorgt zij in belangrijke mate voor eigen inkomsten. Omdat zij de vinger aan de pols hout van de samenleving springt zij i de bres voor situaties waar kansarmen het extra moeilijk hebben en brengt zij geregeld ook gesubsidieerde projecten tot stand.

Coördinator/dagelijks bestuur:

  In 2004 werd Chris Nollet algemeen coördinator van de vzw. Vanuit die functie heeft hij de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking.
  In 2014 werd hij vanuit het bisdom Antwerpen in zijn pastorale opdracht eveneens voor deze vzw aangesteld tot aan zijn pensioen.

Bestuur :

  • Nollet Chris, voorzitter
  • Geerts Ann, secretaris
  • De Queker Chris
  • Van Dessel Luc
  • Verwerft Dirk

Algemene vergadering:

  • Corynen Iris
  • De Queker Chris
  • Geerts Ann
  • Nollet Chris
  • Ruymaekers Dirk
  • Van Dessel Luc
  • Vantongerloo Martin
  • Verwerft Dirk
  • Vanhoutte Johan
  • Heysse Marina

Zetel:

  Nierlenderstraat 16 2520 Ranst (Broechem)

Secretariaat:

  Gasthuisstraat 19 2520 Ranst
Facebooktwitter