Actieve zomer verwacht!

Wereld-Delen valt zeker niet stil tijdens de vakantiemaanden. Tijdens de maand juli slaan de vrijwilligers van De Loods de handen in elkaar om hun magazijn op te schonen, aan te passen om hun werk gemakkelijker te maken én om de cliënten ook vlotter te helpen. Daarvoor gaat de sociale winkel een maand dicht. Wanneer mensen dringend en hoognodig materiaal nodig hebben dan kunnen hun begeleiders een afspraak maken.

De werking is omvangrijk en daarom gaan stuurgroepen verder met hun samenkomsten zoals gepland. Het nieuwe schooljaar zal er snel zijn en dan heeft de taalwerking weer de handen vol.  De voorbereiding en het zoeken naar extra en nieuwe vrijwilligers is volop bezig. En tijdens de zomermaanden is Zomerbabbel ook elke woensdagavond actief. het is een conversatietafel Nederlands waar vorig jaar op zeker ogenblik méér dan 50 deelnemers tegelijk aanwezig waren.

De ontmoetingsgroepen De Nieuwe Wereld en De Knoesels hebben tal van activiteiten gepland, waar ook mensen uit het Liers Vluchtelingen Onthaal en uit de vrouwentaalgroep aan kunnen deelnemen.

En ondertussen bereidt WD Internationaal haar verdere campagne voor. Op 26 augustus wordt iedereen weer verwacht in CC Den Boomgaard te Ranst voor een barbecue die dit jaar ook in teken van spel en amusement staat: niet te missen!