Op de drempel

Wereld-Delen is sinds 1 november 2020 actief gestart met een project waarbij we personen in armoede tegemoet gaan om de psychologische en emotionele gevolgen van de coronapandemie te bestrijden.

Daartoe kiezen wij ervoor om mensen “op de drempel” van hun woning te bezoeken en te luisteren naar hun noden. Aanvankelijk verliep dit nog sporadisch en in hoogdringendheid, geleidelijk intensief tot dagelijks. Vanaf 1 december is het goedgekeurd als outreaching project bij het Vlaams Gezondheidsministerie.

Kelly van Orshaegen is de trekkende figuur van dit project. Als opbouwwerkster gaat zij eerst op zoek naar de bestaande noden en zoekt samen met een stuurgroep van maatschappelijk werkers en een ervaringsdeskundige armoede naar concrete oplossingen. Daarbij zal gezocht worden naar buddy’s, het toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten, leerlingen thuis helpen met digitaal studeren, volwassenen toerusten en leren pc en smartphone gebruiken en geleidelijk opnieuw samenkomsten organiseren naargelang wat de corona-evolutie mogelijk maakt.

Omstreeks juni wordt een eerste keer geëvalueerd en wordt een nieuw nodenonderzoek gedaan en herhaalt zich het zoeken naar nieuwe hulpmiddelen. Voorlopig duurt het project tot eind november 2021.

Prioritaire doelgroep zijn de kansarmen bekend via De Knoesels, OCMW Ranst en De Nieuwe Wereld Lier. Verschillende andere werkingen worden opgevolgd. Het project staat breed open en werkt samen met diensten uit de Eerstelijnsgezondheidszorg Pallieterland.

Contact:

Kelly Van Orshaegen

0468 53 25 53

opdedrempel@wereld-delen.be

Facebooktwitter