Ben je van Lier? Wil je ons versterken?

Wereld-Delen heeft in Lier al een werking sinds eind 1999. Tegenwoordig mag die werking best omvangrijk genoemd worden.  Veertien locaties taalwerking, diversiteitswerking, goederenhulp en een ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld. Daardoorheen willen we ook gezinnen bijstaan, advies geven… waar we dat als vrijwilligers kunnen.

Opvallend in Lier is dat we veel vrijwilligers hebben die niet uit Lier zelf komen. Het aantal Lierenaren onder de vrijwilligers is eerder klein te noemen. Dat zouden wij graag veranderen.

We zouden graag vrijwilligers die nu al actief zijn in Lier willen overhalen om samen te werken met onze vrijwilligerspool te Lier. Belangrijk is dat ze “thuis” zijn in Lier en in staat zijn contacten met officiële en andere instanties op te bouwen en te onderhouden. Omdat er ons verschillende vragen worden gesteld kan men voor verschillende opdrachten als vrijwilliger aan de slag gaan.

Onze ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld heeft extra trekkers nodig. En de taalwerking heeft heel wat nieuwe vrijwilligers nodig. En we zoeken ook een paar mensen die kunnen leiding geven. Heb je interesse voor onze werking in Lier, kom dan eens praten!

Facebooktwitter

Written by