“Campestre eet liever”, nieuw project WD Internationaal

WD internationaal gaat voor een nieuw eigen project in Brazilië

Força Brasil is een organisatie die als 4de pijler ontwikkelingswerk doet in het Zuiden van Brazilië. In Antwerpen is de vzw gevestigd en in Campestre Brazilië werkt zij als autonome vereniging. Het initiatief bestaat sinds 2004 en heeft in die tien jaren veel ervaring opgedaan. Momenteel werkt ze aan het project “Speel-leerstraat” in Campestre. Het tracht een antwoord te bieden aan noden van kinderen en jongeren rond voeding, educatie rond hygiëne, drugs, alcohol, seksualiteit, zinvolle tijdsbesteding…

Werk is er niet veel in de regio. Enkele Chinese bedrijven, waar kinderen al vanaf 9 jaar werken, maken er jeans broeken en verder is er wat seizoensarbeid waar iedereen tracht naartoe te trekken. De armoede maakt mensen gelaten en er dienen zich talrijke problemen aan. Kinderen gaan een halve dag naar school. De kwaliteit ligt niet erg hoog.

WD Internationaal gaat samenwerken met deze vereniging en kiest één façet uit deze werking, namelijk voedselvoorziening voor zo’n 500 kansarme personen. De lokale Servico Social (tegenhanger van ons OCMW) vond het niet beter om, op vraag van de overheid om te besparen, de voedselhulp aan de arme bevolking stop te zetten. De besparing moet dienen om het Wereldkampioenschap voetbal en de Olympische Spelen in Brazilië te bekostigen. Bovendien wordt er ook twee maanden lang geen les gegeven aan de kinderen. De bewoners van Campestre hebben geen interesse voor het voetbal in hun land. Campestre eet liever… dan zich onledig te houden met het voetbal. En jongeren spelen ook graag zelf voetbal… Força Brasil zal trachten te zorgen voor een speelpleintje waar zij kunnen sporten.

WD Internationaal maakt zich sterk om zoveel mogelijk voedselpakketten te kunnen bekostigen. Eén voedselpakket kost ons 20 euro ongeveer en bevat genoeg voeding om een gezin van 5 personen ongeveer een maand lang eten te geven. Het is een hele investering om deze mensen een jaar lang eten te geven.

Spoedig zal WD Internationaal van start gaan met activiteiten om uiteindelijk in enkele opbrengstacties gelden te verzamelen om haar doel te kunnen bereiken.

 

 

Facebooktwitter

Written by