Contactpersonen gezocht in Ranst en Emblem

De ontmoetingsgroep De Knoesels in Ranst zoekt contactpersonen voor de deelgemeenten Ranst en Emblem.

Hun taak bestaat er in om samen met de anderen activiteiten te begeleiden, maar vooral ook om regelmatig contact te onderhouden met alle leden aan huis.

De Knoesels is een ontmoetingsgroep van kansen in kansarmoede of mensen die het in deze samenleving moeilijk hebben zich staande te houden. In de ontmoetingsgroep komen zij een stukje thuis, vinden ze vrienden-lotgenoten, kunnen ze zich ontspannen, enz…

Facebooktwitter

Written by