Een nieuw taaljaar NT2 komt er aan…

Begin september herstarten ook onze taalvrijwilligers op tal van locaties rondom de stad Antwerpen. De laatste jaren kenden we een groeiend aantal aanvragen en vrijwilligers. Momenteel zien we duidelijke aanwijzingen dat die tendens vervolgd wordt.

Momenteel werd aan scholen en andere aanvragers de vraag gesteld om hun aanvragen aan onze taalwerking te hernieuwen. Daartoe kunnen zij gebruik maken van een formulier dat hier op deze website te vinden is.

Door deze hernieuwing van aanvragen willen we een duidelijk zicht krijgen over de nood aan taalbegeleiding. Belangrijk daarbij is het onderscheid dat we wensen te maken tussen recente nieuwkomers en leerlingen die al langdurig Nederlands onderwijs volgen. Als gevolg hiervan kunnen we mogelijk onze vrijwilligers beter inzetten op de verschillende locaties.

Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich ook nu aanmelden via een ander formulier dat hier op deze site te vinden is. Vanaf 20 augustus staan kennismakingsgesprekken gepland waarbij we stilstaan bij de verwachtingen en vragen. Nadien trachten we hen toe te wijzen op één van de locaties. Nieuwe vrijwilligers houden er best rekening mee dat het niet altijd snel duidelijk is hoe wij op sommige locaties kunnen starten en dat de eigenlijke start soms pas eind september of zelfs begin oktober is. Dat is meestal anders bij nieuwe aanvragen van scholen in de loop van het schooljaar, waar de vraag meestal altijd heel duidelijk is op dat moment zelf.

In ieder geval willen wij ook nu weer een betrouwbare werking realiseren zowel voor onze vrijwilligers én voor de aanvragers opdat we goede diensten kunnen bieden aan de betrokken leerlingen.

Facebooktwitter

Written by