Gewijzigde verzekeringssituatie

Via onze publicatie “Berichten” en op de jaarvergadering voor vrijwilligers van 15 januari 2014 werden onze vrijwilligers op de hoogte gebracht van een wijziging in de verzekering BA/Ongevallen. Het bestuur wil deze informatie ook via deze weg bevestigen om haar voor onze vrijwilligers gemakkelijk toegankelijk te maken, ook via de website.

Belangrijk in deze zijn de begrippen “vaste vrijwilligers” en “occasionele vrijwilligers”, waarbij vaste vrijwilligers personen zijn die regelmatig actief zijn in één of meer deelwerkingen. Occasionele vrijwilligers zijn “extra medewerkers” bij activiteiten, evenementen, gebeurtenissen met een korte tijdsduur binnen een specifieke deelwerking of de algemene werking, zoals bij een restaurantdag, een rommelmarkt, barbecue enz.

Alle vrijwilligers worden in de toekomst voor de basisverzekering BA/Ongevallen bij Welzijnsschakels vzw aangemeld, inclusief occasionele vrijwilligers bij WD Internationaal. Voor een aantal van hen is dit nieuw. Vaste vrijwilligers die zich in een actieve arbeidssituatie bevinden zullen genieten van een aanvullende verzekering, die een ruime dekking bij loonverlies bij ongeval voorziet. Vrijwilligers dienen wel zelf het vrijwilligerssecretariaat op de hoogte te houden van wijzigingen in hun arbeidssituatie. Hiertoe is een formulier beschikbaar.

Deze regeling wordt opgenomen in de op 27 januari 2014 gewijzigde huishoudelijke nota, die op deze website terug te vinden is. Momenteel zijn we met een kleine 110 vrijwilligers, waarvan 70 vaste vrijwilligers zijn en de helft daarvan zich nog in een actieve arbeidssituatie bevinden.

Facebooktwitter

Written by